Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu wziął udział w grze miejskiej „Blisko klawiatury, jeszcze bliżej literatury”, która odbyła się 4 października 2022 r. w naszym mieście.

Jeden z etapów miał miejsce w naszym budynku przy ul. Warszawskiej. Jak poinformował główny organizator wydarzenia – Centrum Spotkań Europejskich „Światowid – „W przygotowanie gry włączyły się instytucje, które od lat są ważnymi partnerami naszej instytucji. Są to: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Warmińsko Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu im. Karola Wojtyły, Muzeum Archeologiczno Historyczne w Elblągu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.”

W grze wzięli udział uczniowie klas V, VI, VIII oraz VIII. Celem inicjatywy była przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa oraz stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających ich kreatywność. Wartością dodaną było również upowszechnienie dorobku kultury Elbląga, przybliżenie młodym mieszkańcom oferty kulturalnej, wspieranie uczestnictwa w kulturze, wytwarzanie identyfikacji z własną społecznością i jej kulturą oraz promowanie nowych form aktywności i działalności kulturalnej. W organizacji gry pomagał nam wolontariusz a jednocześnie członek Młodzieżowej Grupy Medialnej Kamil Grzanka.

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu przygotował dla uczestników 10 pytań o różnej skali trudności. Poniżej prezentujemy wszystkie pytania oraz rozwiązanie (klucz).

 

1. W którym roku rozpoczął działalność edukacyjną  Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu?
A. 1972 r.
B. 1975 r.
C. 1983 r.
D. 1985 r.


2. Kto był pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu?
A. Andrzej Sywula
B. Bożena Sielewicz
C. Antoni Czyżyk
D. Jadwiga Dołęga


3. Który polski pisarz i poeta – uznawany często za ojca literatury polskiej – jako pierwszy pisał wyłącznie w języku ojczystym oraz głosił: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – dla podkreślenia konieczności zerwania z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie:
A. Jan Kochanowski
B. Mikołaj Rej
C. Andrzej Frycz Modrzewski
D. Zygmunt Krasiński


4. Przy której ulicy znajdował się 15 lat temu budynek, w którym obecnie się znajdujesz?
A. Św. Ducha
B. 12 lutego
C. Bożego Ciała
D. Gen. Bema


5. Muzeum Marii Konopnickiej znajduje się w:
A. Krakowie
B. Przemyślu
C. Żarnowcu
D. Poznaniu


6. W Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu działa zespół tańca ludowego:
A. Elbląskie Diamenty
B. Elbląskie Szmaragdy
C. Elbląskie Perełki
D. Elbląskie Diamenciki


7. Główny, macierzysty budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu mieści się przy ulicy:
A. Robotniczej
B. Płk. Dąbka
C. Warszawskiej
D. Gen. Bema

8. Uzupełnij dwa brakujące wersy pierwszej strofy pieśni „Rota”  Marii Konopnickiej.
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
…...................................................
Polski my naród, polski lud,
…...................................................
Nie damy, by nas gnębił wróg.

 

9. Do grona Polskich laureatów Nagrody Nobla należą:
A. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Władysław Reymont, Bolesław Prus
B. Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska-Curie, Bolesław Prus, Olga Tokarczuk
C. Wisława Szymborska, Henryk Sienkiewicz, Józef Rotblat, Władysław Reymont
D. Henryk Sienkiewicz, Józef Rotblat, Bolesław Prus, Lech Wałęsa


10. Którzy polscy twórcy (jak dotąd jako jedyni) zostali dwukrotnie uhonorowani Nagrodą Literacką „Nike”:
A. Jerzy Pilch i Czesław Miłosz
B. Olga Tokarczuk i Czesław Miłosz
C. Wiesław Myśliwski i Olga Tokarczuk
D. Jerzy Pilch i Olga Tokarczuk

 

Rozwiązanie (klucz)

1C, 2D, 3B, 4B, 5C, 6C, 7D, 8. Nie damy pogrześć mowy / Królewski szczep piastowy, 9C, 10C