Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela jest corocznie obchodzone w dniu 14 października jako Dzień Edukacji Narodowej.

Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal jest nazywany Dniem Nauczyciela.