8 listopada 2022 roku w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Młodzieżowego Domu Kultury. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, wiceprezydent Janusz Nowak, senator RP Jerzy Wcisła, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu Antoni Czyżyk, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Edward Pietrulewicz, pierwsza dyrektor i założycielka MDK w Elblągu Jadwiga Dołęga, jak również była dyrektor MDK w Elblągu Alicja Bednarczuk (za kadencji której placówka dynamicznie się rozwinęła). Nauczyciele i uczestnicy zajęć wielu pracowni MDK przygotowali bogaty program artystyczny, który był przerywany pokazem filmu dokumentalnego.

Nasza placówka powstała na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu z dnia 28 czerwca 1982 r. Rozpoczęliśmy działalność w roku następnym. Oficjalne otwarcie odbyło się 4 października 1983 r., ale już wiele miesięcy wcześniej były organizowane sekcje artystyczne w świetlicach osiedlowych. Przypomnijmy w tym miejscu pierwszych pracowników, którym przypadło trudne zadanie budowy nowej instytucji kultury w naszym mieście. Byli to:
- Wanda Bąk – kierownik działu imprez,
- Mirosław Czarny – kierownik działu technik plastycznych,
- Piotr Kajmer – instruktor fotografii,
- Edmund Kozłowski – instruktor teatralny,
- Barbara Kuternowska – sprzątaczka,
- Ryszard Skotnicki – instruktor muzyczny,
- Alicja Sosnowska – woźna.

Pierwszą dyrektor została Jadwiga Dołęga, która funkcję tę pełniła do sierpnia 2002 roku. Po niej placówką zarządzały Nina Dziwniel-Stępka oraz Alicja Bednarczuk. Od września 2016 roku dyrektorem placówki jest Edyta Lichacz.

Młodzieżowy Dom Kultury jest jednostką budżetową, podlegającą pod Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jako placówka nieferyjna jesteśmy otwarci na potrzeby młodych ludzi przez 12 miesięcy w roku, a więc także w wakacje i w czasie ferii zimowych.

Mieścimy się w dwóch budynkach – przy ul. Gen. Józefa Bema 37 oraz przy ul. Warszawskiej 51.

To, co nas wyróżnia to szeroka oferta, przyjazne warunki pracy, profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki w szkole organizować dla dzieci i młodzieży cykliczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej. Organizujemy okolicznościowe i cykliczne imprezy kulturalne: konkursy, przeglądy, festiwale oraz warsztaty. Co bardzo ważne, wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury. Nasi podopieczni na przestrzeni lat wzięli udział (i w dalszym ciągu biorą) w trudnej do policzenia liczbie wydarzeń kulturalnych - zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu współtworzą dzieci i młodzież, którym w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają pedagodzy, związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Od samego początku naszego istnienia jesteśmy otwarci na różnorodne inicjatywy młodych ludzi, którzy realizują się poprzez kulturę i sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się bardziej wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka.

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty, czemu służą poszczególne pracownie. Założeniem jest, aby uczestnik zajęć w naszej placówce poznał podobnych sobie pasjonatów; miał potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; miał poczucie własnej wartości i godności; stał się człowiekiem twórczo podchodzącym do różnych zagadnień i problemów, był przygotowany do odbioru sztuki, miał potrzebę żywego udziału w życiu kulturalnym.

Prace odbywają się w pracowniach, których posiadamy kilkanaście. Oto one: Zespół Wokalny Diamenty, Pracownia Rytmiki i Zespół Tańca Ludowego Perełki, Teatr Muzyczny i Pracownia Wokalna Wojciech Karpińskiego, Pracownia Zespołów Muzyki Dawnej, Klub Młodzieży Niepełnosprawnej, Pracownia Modelarska, Pracownia Multimedialno-Dziennikarska, Pracownia Dancehall, Pracownia Gitary Klasycznej, Pracownia Plastyczna, Pracownia Technik Efektywnego Uczenia Się, Pracownia Zajęć Kreatywnych, Pracownia Rysunku, Malarstwa i Architektury, Salka Muzyczna Sergieja Kriuczkowa, Pracownia Zespołów Jazzowych, Pracownia Instrumentów Perkusyjnych.  

Nasza działalność jest zauważana i nagradzana. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, które na przestrzeni lat otrzymywali wychowankowie naszych pracowni. W 2017 roku zostaliśmy uhonorowani prestiżowym tytułem Osobowość Roku Warmii i Mazur.