Jednym z wielu elementów 16. Edycji Elbląskiego Święta Chleba, ponadregionalnej imprezy, która od lat łączy jarmark regionalnych produktów żywnościowych, rękodzieła oraz sztuki ludowej wraz z występami zespołów artystycznych było międzynarodowe przedsięwzięcie pn. „Tradycje morskie Elbląga - spotkanie fotografików miast partnerskich”.

Było to spotkanie konferencyjno-warsztatowe, którego głównym celem stało się ukazanie tradycji morskich Elbląga. W spotkaniu – plenerze uczestniczyli przedstawiciele następujących miast: Compiegne (Francja), Leer (Niemcy), Ronneby (Szwecja), Liepaja (Łotwa), Hîncești (Mołdawia) oraz polskiego miasta Nowy Sącz. Brała w nim także udział grupa fotografików z Elbląga.

Podsumowaniem tych działań była poplenerowa wystawa fotograficzna, na której zaprezentowano 30 najciekawszych prac. Na wernisaż wystawy poplenerowej licznie przybyli uczniowie elbląskich szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć w sekcjach plastycznej, multimedialno-dziennikarskiej i muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury, a także członkowie Elbląskiej Rady Seniorów. W trakcie tego spotkania udało się po raz kolejny wytworzyć relacje dialogowe pomiędzy młodzieżą a seniorami. Już w roku ubiegłym dużym powodzeniem cieszyła się specjalna edycja kampanii KIERUNEK ZDROWIE. Arteterapia – Artystycznie ku zdrowiu, podczas której zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne z udziałem seniorów oraz młodzieży z pracowni plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury „Malarskie impresje – dialog pokoleń. Wspólne portretowanie Elbląga”.

Otwarcie wystawy poplenerowej uświetnił występ grupy wokalnej Elbląskie Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestnicy wernisażu wysłuchali także prelekcji o morskich tradycjach Elbląga. Przed zebranymi wystąpił Juliusz Marek – założyciel i dyrektor lokalnego kanału telewizyjnego „TRUSO” oraz Lech Trawicki – dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego.