9 czerwca 2023 roku w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się IV Miejski Konkurs Wokalny „Piosenka z humorem”. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież z elbląskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W Konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły wokalne (do 6 osób), w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 lat;

b) młodzież w wieku od 13 do 18 lat.

Przesłuchania wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Konkursie na podstawie złożonych najpóźniej w dniu 2 czerwca formularzy zgłoszeniowych odbędą się 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, ul. Bema 37.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych o których mowa w przedmiotowym regulaminie. Formularz musi zostać podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, listownie lub drogą mailową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 82-300 Elbląg ul. Bema 37. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu oraz w sekretariacie MDK (ul. Bema 37).  

 

Poniżej znajdziecie regulamin oraz kartę zgłoszenia.

Pliki do pobrania:

Piosenka z humorem - regulamin (2023)

Formularz zgłoszeniowy Piosenka z humorem (2023)