Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

MDK tworzą dzieci i młodzież, którym w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają pedagodzy związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. MDK jest otwarty na różnorodne inicjatywy dzieci i młodzieży, którzy realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka.

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury swą misję realizuje w ścisłym porozumieniu z Władzami naszego Miasta i współpracując ze wszystkimi placówkami kultury w mieście. MDK jest otwarty dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji oraz dla osób indywidualnych. Wszyscy, także nasi widzowie, są dla nas bardzo ważni i w Młodzieżowym Domu Kultury są zawsze mile widzianymi gośćmi.