Pracownia Technik Efektywnego Uczenia (się) wychodzi naprzeciw wielkiej potrzebie związanej z pragnieniem wypracowania własnych (adekwatnych do danej osoby) umiejętności lepszego przyswajania wiedzy. 

Czy zdajesz sobie sprawę, że badania wskazują iż właściwie dobrana metoda wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy może przyczynić się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki od 2 do 3 razy. Jeżeli jesteś zainteresowana / zainteresowany rozwojem swoich umiejętności związanych z wypracowaniem bardziej skutecznych metod przyswajania informacji (zapamiętywania) to jest to pracownia dla Ciebie. Zajęcia odbywają się w naszym budynku przy ul. Gen Bema. Prowadzi je doświadczona nauczycielka Agata Ciesielska.