Pracownia Plastyczna zorientowana jest na rozwój talentów plastycznych u dzieci i młodzieży, które tworzą swoje dzieła pod okiem instruktora. Na zajęciach uczestnicy poznają różnorodne techniki malarskie i rysunkowe.

Zajęcia, które odbywają się w naszym budynku przy ul. Gen. Jóżefa Bema, prowadzi doświadczony nauczyciel Piotr Romanowski. 

 

Pracownia Plastyczna MDK w Elblągu

(autorka – Julia Stępień, nauczyciel – Piotr Romanowski)