Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Uczestnicy zajęć prowadzonych w Młodzieżowej Pracowni Rysunku, Malarstwa i Architektury rozwijają swój talent i zdolności w rysowaniu i malowaniu. 

Uczą się:

  1. poprawnego stosowania perspektywy,
  2. kompozycji pracy plastycznej,
  3. rysowania, malowania postaci,
  4. rysowania, malowania portretu,
  5. zrozumienia przekazu plastycznego,
  6. przygotowują się do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie plastyczne i wydział architektury,
  7. rozwijają zainteresowania historią sztuki i historią architektury, biorą udział w wystawach plastycznych,

Ponadto nabywają umiejętności samooceny i twórczej krytyki. Zainteresowani mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pod kątem egzaminów do Liceum Plastycznego w Elblągu czy też Akademii Sztuk Pięknych. Zajęcia, które odbywają się w naszym budynku przy ul. Warszawskiej 51 (na Wyspie Spichrzów, nad rzeką Elbląg) prowadzi Andrzej Sywula, doświadczony nauczyciel mogący się pochwalić wieloma znakomitymi projektami architektonicznymi zrealizowanymi zarówno w Polsce, jak i innych krajach.