Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 Uczestnicy Młodzieżowej Pracowni Plastycznej przede wszystkim rozwijają swój talent i zdolności w rysowaniu i malowaniu. 

Rozwijają  warsztat:

  1. poprawnego stosowania perspektywy,
  2. kompozycji pracy plastycznej,
  3. rysowania, malowania postaci,
  4. rysowania, malowania portretu,
  5. zrozumienia przekazu plastycznego,
  6. przygotowują się do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie plastyczne i wydział architektury,
  7. rozwijają zainteresowania historią sztuki i historią architektury, biorą udział w wystawach plastycznych,

Nabywają umiejętności samooceny i twórczej krytyki