Od kilku dziesięcioleci w MDK w Elblągu funkcjonuje Klub Młodzieży Niepełnosprawnej, który integruję tę grupę społeczną. 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Sekcja budowania modeli zaprasza wszystkie dzieci i młodzież zainteresowane wszechstronną pracą manualną i modelarstwem.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W sekcji prowadzonej przez Marcina Skotnickiego działają zespoły muzyki dawnej, które mogą pochwalić się wieloma ogólnopolskimi i europejskimi sukcesami. 

Pracownia Dancehall MDK w Elblągu jest prowadzona przez doświadczoną instruktorkę Ingę Michałowską. 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Sekcja gitary klasycznej MDK od lat cieszy się dużym powodzeniem.

Pracownia Multimedialno-Dziennikarska powstała z myślą o uczniach, którzy pragną spróbować swoich sił w szeroko pojętym dziennikarstwie, montażu filmowym, fotografii. Rozwija umiejętności praktyczne, kreatywność i wyobraźnię.

Pracownia Plastyczna zorientowana jest na rozwój talentów plastycznych u dzieci i młodzieży, które tworzą swoje dzieła pod okiem instruktora. Na zajęciach uczestnicy poznają różnorodne techniki malarskie i rysunkowe.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ukierunkowane na wszechstronny rozwój zajęcia w Pracowni Tańca Ludowego i Rytmiki odbywają się w trzech grupach wiekowych: 4-6 lat, kl. I-III  oraz kl. IV-VI.

Pracownia Technik Efektywnego Uczenia (się) wychodzi naprzeciw wielkiej potrzebie związanej z pragnieniem wypracowania własnych (adekwatnych do danej osoby) umiejętności lepszego przyswajania wiedzy. 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W ramach Pracowni Wokalnej MDK w Elblągu działają trzy zespoły wokalne: Małe Diamenty, Młode Diamenty oraz Diamenty. Zajęcia mają za zadanie rozwijać uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji, jak również rozwijać umiejętności współpracy w grupie.