To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Pragniemy aby kultura w naszym mieście stanowiła nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Zapewniamy przestrzeń dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych. Budujemy więzi społeczne. Umacniamy tożsamość lokalną i narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

MDK tworzą dzieci i młodzież, którym w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają pedagodzy związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. MDK jest otwarty na różnorodne inicjatywy dzieci i młodzieży, którzy realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka.