Sukces Zespołu Muzyki Dawnej MDK w Elblągu Il Vento Musicale(nauczyciele-opiekuni: Ryszard i Marcin Skotniccy)! SREBRNA HARFA EOLA

(w kategorii "Zespoły instrumentalne") dla Zespołu Muzyki Dawnej Il Vento Musicale z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu na zakończonym w dniu 25 kwietnia 2021 r. 43. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu (pierwszy raz w historii w formie zdalnej). W skład zespołu wchodzą:

Ada Tomczak (flet altowy i sopranowy)
Gabrysia Kamińska (flet tenorowy)
Hania Kanachowicz (flet basowy)
Marysia Skotnicka (flet altowy)
Igor Kaźmierczak (flet sopranowy).

Grand Prix został uhonorowany Zespołu Muzyki Średniowiecznej Discantus z Młodzieżowego Dom Kultury w Gdyni. Gratulujemy!