Uczestnicy zajęć modelarskich w Pracowni Modelarskiej MDK w Elblągu (nauczyciel Leszek Kapczyński) mieli niedawno okazję testować nowy model (holownik) na rzece Elbląg. Na interesujące zajęcia polegające na budowie różnego rodzaju modeli zapraszamy do budynku MDK przy ul. Warszawskiej 51 w każdy wtorek.