W Przeglądzie mogą brać udział zespoły teatralne (do 20 osób) w trzech kategoriach wiekowych:

a) 6-10 lat

b) 11-14 lat

c) 15-18 lat 

Warunkiem uczestnictwa w jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych o których mowa w przedmiotowym regulaminie. Formularz musi zostać podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, listownie ub drogą mailową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 82-300 Elbląg ul. Bema 37.

Prezentacje spektakli odbędą się 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, ul. Bema 37. 

Poniżej znajdziecie regulamin oraz kartę zgłoszenia.

Pliki do pobrania:

Regulamin - Forum Teatrów (2023)

Karta zgłoszenia - Forum Teatrów (2023).doc